Weboldalunk sütiket használ használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése (regisztráció, vásárlás) és a felhasználó weboldalon végzett tevékenységének nyomon követése érdekében (statisztika). Süti politika | Adatvédelmi szabályzat

Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Általános Szerződési Feltételek

I. A Szolgáltató

 1. SpringMed Kiadó Kft.
  Székhelye: 1011 Budapest Iskola u. 6. 3/9.) Cégjegyzékszáma: 01 09 717009
  Adószáma: 12659876241
  Telefon: 06-20 511-6269
  Email: springmed@gmail.com
 2. Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: 5086/2016/B
 3. A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója:
 4. A springmedkonyvaruhaz.hu tárhelyszolgáltatója: MediaCenter Hungary Kft. | Székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6 | Adószám: 13922546-2-03

II. A szolgáltatás igénybevétele

 1. Könyveinket megrendelheti a SpringMed online könyváruházban vagy telefonon, faxon, illetve levélben. Az email-címmel rendelkező megrendelőnek
  A könyváruházi vásárlás esetén a megrendelés leadható regisztráció után és regisztráció nélkül is.
  A termék(ek) kosárba tételét követőenza átvételi és fizetési mód választható. A „megrendelés véglegesítése” gomb megnyomásával leadta a rendelését, amelyről e-mailben automatikusan visszaigazolást küldünk.
  A visszaigazolás tartalmazza a rendelés azonosítóját, a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést és darabszámot, valamint a felhasználó szállítási (név, cím, telefonszám) és számlázási (név, cím, ha van, törzsvásárlói kártyaszám) adatait.
  A rendelés leadása előtt a felhasználónak van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével.
  A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.
  Az árak forintban értendők, az Áfát tartalmazzák.
 2. Számlázás: A vásárlásról kiállított számlát – a rendeléskor megerősített adatok szerint – készítjük el, amit a csomag kiszállításakor vagy a személyes átvételkor a csomagban kap meg a Megrendelő.
 3. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vevő által megrendelt termékeket a leghamarabb kiszállítsa, általánosan 3-5 munkanapon belül. A raktárkészletünkben nem szereplő könyvek kiszállítása általában 5-7 munkanapon belül megtörténik, az esetleges késedelmet jelezzük.
 4. Amennyiben a megrendelés valamilyen oknál fogva teljesíthetetlen a Szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja emailben a Megrendelőt, bankkártyás fizetés esetén 14 napon belül visszautalja a megrendelés értékét.
 5. Kereskedelmi partnereinknek is lehetősége van webáruházunkban rendelni, ez azonban regisztrációhoz kötött. A regisztráció során a “Megjegyzések és különleges kérések” mezőben kérjük feltüntetni: “viszonteladó”, továbbá a vállalkozás adószámát. A megadott adatok alapján soroljuk be a partner vásárlócsoportba.
 6. A Szolgáltató – a Felhasználó által választott – kiszállítást vagy csomagátadást végző partnere a rendelések kiszállításáról, átvételéről a szolgáltatótól függően e-mailben és/vagy sms-ben tájékoztatja a Megrendelőt.
 7. A megrendelésben megadott adatok valódiságáért a Megrendelő felel, amelyeket Szolgáltató az adatvédelmi tájékoztatóban leírt módon
 8. Az elállás joga: A 45/2014. (II. ) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a termék átvételétől számított 14 napon belül. A vásárlástól való elállást a Megrendelő egyértelmű nyilatkozatban köteles a Szolgáltató tudomására hozni, telefonon ((1) 279 2100/2232, +36 20 511 6269), e-mailben (springmed.konyvkiado@gmail.com), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával. A nyilatkozatminta innét letölthető.
  1. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak.
  2. Szállítási díjat cask a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.
  3. A visszatérítés a Megrendelővel email-ben egyeztetett fizetési módon történik.
  4. A felhasználó elállási jogát nem gyakorolhatja, ha a könyv – bizonyítható módon – a Megrendelőnél sérült.
  5. Amennyiben – bizonyítható módon – a Szolgáltató küldött ki hibás példányt, a Szolgáltató haladéktalanul cseréli azt a saját postaköltségén.
  6. Vásárlástól való elállási joga mellett – annak korlátozása nélkül - a Megrendelőnek lehetősége van arra, hogy bármilyen átvételi módon rendelt kiadványait kicserélje. Erre a kézbesítés napjától számított 8 munkanapon belül van lehetősége, amennyiben a vásárlást igazoló nyugtát vagy számlát megőrizte. A csere a SpringMed könyvsarokban lebonyolítható nyitvatartási időben.
 9. A Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy a weboldalán megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, ) pontosak legyenek. A nyilvánvalóan téves adatok (pl. 0 vagy1 Ft-os ár) nem minősülnek a Szolgáltató ajánlattételének.
 10. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének további részletezése a Fizetési és Szállítási információk menüpontban olvashatók

III. Kellék- és termékszavatosság

 1. KELLÉKSZAVATOSSÁG
  1. Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
   Ön a SpringMed Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
  2. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
   Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
   Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
   Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
  3. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
   Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt termék esetén ez a határidő 2 hónap, de legfeljebb egy év.
  4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
   Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
  5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
   A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a SpringMed Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 2. TERMÉKSZAVATOSSÁG
  1. Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
   Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
  2. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
   Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
  3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
   A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
  4. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
   Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
  5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
   Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
   A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
   A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
   – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
   – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
   – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
   A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
   Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

  IV. Egyéb rendelkezések

  1. A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, erről bővebben az Adatkezelési tájékoztatóban olvashat.
  2. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen hozzájárult. A megadott adatok valódiságát a Szolgáltatónak nem áll módjában ellenőrizni, azok valódiságáért a Megrendelő
  3. A felhasználónak a könyváruház hírlevelén bármikor visszavonhatja a hírlevél-küldésre vonatkozó hozzájárulását.
  4. Megrendelésével kapcsolatos kérdésével, észrevételeivel forduljon a SpringMed Könyvsarok ügyfélszolgálat munkatársaihoz.
  5. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefonszáma: (1) 488-2131, Fax száma: (1) 488-2186, E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
   Lakcím szerint illetékes békéltető testületek elérhetősége: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

  Az ÁSZF visszavonásig és/vagy módosításáig hatályos.