Weboldalunk sütiket használ használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése (regisztráció, vásárlás) és a felhasználó weboldalon végzett tevékenységének nyomon követése érdekében (statisztika). Süti politika | Adatvédelmi szabályzat

Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Termék címkék:
SpringMed Kiadó

A szív- és érrendszeri megbetegedések idegi-lelki tényezői és ezek terápiája

3.500 Ft
2.800 Ft
Kedvezmény: 700 Ft 20%
Menny.:
ISBN: 978-963-9695-05-4
Szerző: Őry Klára Dr.
Ajánljuk a könyvet a szív- és érrendszeri megbetegedések primér, illetve szekunder prevenciójában és a rehabilitációban dolgozó  kardiológusoknak, pszichológusoknak, az egészségügyi alapellátásban dolgozóknak.

Könyvadatok

A szív- és érrendszeri megbetegedések idegi-lelki tényezői és ezek terápiája

Puhafedelű, ragasztókötött
Szerző(k): Dr. Őry Klára
Szakmai lektor: Prof. Dr. Rihmer Zoltán
Felelős szerkesztő: Dr. Böszörményi Nagy Klára
Tördelés, tipográfia: Sárközy Andrea
Borítóterv, grafika: Gregor László
Terjesztés: Végh Rita
Nyomda és kötészet: Aduprint Kft.
Ár: 3500 Ft

Tulajdonságai

Terjedelem: 256 oldal
Kiadó: SpringMed Kiadó Kft.
Megjelenés időpontja: 2007. április 30.
Nyelvezet: Magyar
ISBN: 978-963-9695-05-4

Leírás

Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy a testi panaszok kialakulásában és azok hosszas fennmaradásában fontos szerepe van az idegi-lelki tényezőknek. A szív- és érrendszeri megbetegedések keletkezésében, fenntartásában az idegi, pszichés rizikófaktorok szerepe vitathatatlan, ilyen irányú kutatások több évtizede folynak szerte a világban és hazánkban is. Mivel az idegi-lelki tényezők a szomatikus rizikófaktorok kialakulásában, befolyásolásában és megszüntetésében is jelentős szerepet játszanak, ezért felderítésük, és a kezelésbe való beépítésük egyre nagyobb hangsúlyt kap.
Ajánljuk a könyvet a szív- és érrendszeri megbetegedések primér, illetve szekunder prevenciójában és a rehabilitációban dolgozó kardiológusoknak, pszichológusoknak, az egészségügyi alapellátásban dolgozóknak és minden érdeklődő olvasónak, aki szívesen tanulmányoz az egészséggel és az idegi-lelki tényezőkkel foglalkozó, ismereteket bővítő olvasmányt.
"A könyv rendkívül fontos határterületi témát céloz meg, és ezt nagy alapossággal dolgozza föl. Ebben a témakörben hazánkban ilyen volumenű és színvonalú összefoglaló munka még nem jelent meg."

Prof. Dr. Rihmer Zoltán

Paraméterek

Tartalom Előszó (Dr. Zámolyi Károly)
Ajánlás (Prof. Dr. Naszlady Attila) 
Bevezetés
1. Az egészségpszichológia szerepe a primer- és a szekunder prevencióban 
1.1. Az egészségpszichológia mint diszciplina 
1.2. Az egészséges életmód elvei az ókori orvostudományban
1.3. Az életmód mint rizikófaktor 
2. A compliance behaviour (együttműködő magatartás) jelentősége a primér és a szekunder prevencióban 
2.1. A compliance fogalma és rövid története 
2.2. Az Amerikai Kardiológusok Társasága (AHA) panelvizsgálata a kardiológiai betegek complianceéről 
3. Self-management (önsegítő programok) a primér és szekunder preven-cióban
3.1. A self-management fogalma és koncepciója 
3.2. A self-management modell alkalmazása a kardiovaszkuláris betegségek primér- és szekunder prevenciójában 
4. A fájdalom, a szenvedés mint kísérő jelenség a kardiológiában
4.1. A fájdalom és a szenvedés definíciója 
4.2. A fájdalom, a szenvedés megítélése a közgondolkodásban és a medicinában 
4.3. A fájdalomészlelés dimenziói 
4.4. A nemek közötti különbség a fájdalom percepciójában 
4.5. A fájdalom és a figyelem összefüggése
4.6. A fájdalom, a szorongás és a depresszió kapcsolata 
5. A szorongás, félelem, pánikreakciók mint rizikófaktor a kardiovaszkuláris megbetegedésekben 
5.1. A szorongás definíciója, típusai, felosztása 
5.2. A szorongás szomatikus megnyilvánulásai
5.2.1. A bőr reakciói
5.2.2. A szorongás jelei a nyálkahártya-reakciókban
5.2.3. A szorongás és a légzés. A hiperventilláció 
5.2.4. A szorongás és a szívritmuszavarok 
5.2.5. A szorongás szemtünetei 
5.3. A szorongást felerősítő gondolkodásbeli diszfunkcionális attitűdök
5.3.1. A szorongás magatartásbeli megjelenései 
5.3.2. A szorongás diszfunkcionális megnyilvánulásai 
5.4. A központi és az autonóm idegrendszer és a szorongás kapcsolata
5.5. A szorongás, a fóbiás szorongás és a pánikreakciók mint a kardiovaszkuláris megbetegedések rizikófaktora az epidemiológiai kutatások alapján 
5.6. A szorongás, fóbiás szorongás, a pánikreakciók és a kardiovaszkuláris betegségek kapcsolata
6. A szív- és érrendszeri megbetegedések és a stressz kapcsolata
6.1. A stressz élettani szerepe, a koncepciójának paradigmaváltása, a stressz típusai
6.2. A stresszkutatás rövid ontológiája. Stresszkutatás a szív- és érrendszeri megbetegedésekben 
6.3. A stressz szerepe az iszkémiás szívbetegségek patomechanizmusában 
6.4. A munkastressz fő modelljei
6.5. A nők és a férfiak közötti különbség a stressz domináló fajtái szempontjából 
6.6. A szocioökonómiai státusz (SZÖS) mint stresszor a koronáriabetegségekben
7. A munkahelyi stressz és a pszichoszociális rizikófaktorok felismerése és kezelése
A fejezetet írták: Olajosné, Dr. Ruzsás Éva, 
Dr. Olajos Attila és Dr. Bíró Barnabás 
8. A harag (düh), ellenségesség (gyűlölet) mint a szív- és érrendszeri megbetegedések rizikófaktorai 
8.1. A harag (düh) értelmezése az ókortól napjainkig 
8.2. A harag (düh) szubsztanciális háttere, patomechanizmusa 
8.3. A negatív érzelmek, harag (düh), ellenségesség (gyűlölet) hatása a hipertóniás betegekre, és azokra adott válaszok, coping mechanizmusok 
8.4. A harag (düh), ellenségesség (gyűlölet), negatív érzelmek mint kockázati tényezők a kardiovaszkuláris betegségek kialakulásában
9. Major depresszió és kardiovaszkuláris betegségek: terápiás konzekvenciák
A fejezetet írták: Prof. Dr. Rihmer Zoltán és Dr. Harmati Lídia 
9.1. A major depresszió prevalenciája és klinikai-társadalmi jelentősége
9.2. A major depresszió és a kardiovaszkuláris morbiditás és mortalitás összefüggése 
9.3. A major depresszió mint a kardiovaszkuláris betegségek rizikófaktora 
9.4. A kardiovaszkuláris betegségek mint a major depresszió rizikófaktorai
9.5. A major depressziók eredményes kezelésének hatása a kardiovaszkuláris morbiditásra és mortalitásra 
10. A vitális exhaustio és a tartós reménytelenség (hopelessness) mint pszichológiai rizikófaktorok
11. A pszichoszociális rizikófaktorok által kiváltott biokémiai folyamatok patomechanizmusa 
11.1. A hypothalamus-hipofízis-adrenalin tengely kórtani szubsztrátuma
11.2. A magas vérnyomás és a stresszre kialakuló vérnyomásválasz
11.3. Endoteliális és vaszkuláris funkció 
11.4. Gyulladás és immunitás 
11.5. Trombociták és a koagulációs faktorok
11.6. A fibrinogén
11.7. Metabolikus tényezők (lipidanyagcsere, diabetes mellitus)
11.8. Életvezetési, életmódfaktorok és rizikófaktor összefüggések 
12. Nonfarmakológiai (nem gyógyszeres) terápiák a primér és a szekunder prevencióban és a rehabilitációban
12.1. A relaxációs és relaxációra épülő terápiás metodikák 
12.1.1. Autogén tréning 
12.1.2. Progresszív relaxáció 
12.1.3. A rekeszizmos vagy hasi légzés mint nonfarmakológiai terápia 
12.1.4. Rövid bátorító, önközlő modellek kialakítása 
12.1.5. Figyelem-elterelés (redirekció) mint nonfarmakológiai metodika 
12.2. A stresszmenedzselés módjai, kezelési metodikái 
12.3. A stresszmenedzselés mint nonfarmakológiai módszer 
12.4. A magatartás (behaviour) terápia mint nonfarmakológiai módszer
12.5. A kognitív terápia mint nonfarmakológiai módszer
12.6. A kognitív és a magatartás (behaviour) terápiák mint nonfarmakológiai metodikák
13. A vallásos hit és az egészség összefüggése
13.1. A vallásos hit és a morbiditás, mortalitás összefüggései 
13.2. A vallásos elkötelezettség és a kórházi tartózkodás hossza és gyakorisága közötti összefüggés
13.3. A vallásos elkötelezettség és a mortalitás (életkilátások) összefüggése
13.4. Hit és kardiológia
13.5. A vallásos hit gyakorlása és az immunrendszer kapcsolata 
13.6. A megbocsátási készség (forgiveness) mint a nonfarmakológiai terápiák másik formája
Epilógus (Prof. Dr. Iván László)
Szemelvények a tárgykör tudományos szimpóziumaiból 
A SpringMed Kiadó kiadványai 
A SpringMed Kiadó kiadványainak hozzáférhetősége